Infrastructuur

Infrastructurele projecten

APPIA Quality Projects is sinds 2003 gespecialiseerd in het begeleiden van infrastructurele projecten. Wij geven advies op het snijvlak van contractmanagement, kwaliteitsmanagement en risicomanagement. Onze expertise op het gebied van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) is zowel binnen overheden (Rijkswaterstaat, provincies) als de aannemerij erkend.

Risicomanagement

APPIA Quality Projects kan voor u een risicoanalyse organiseren, voorzitten en rapporteren. Wij hanteren de actuele en gangbare methodieken (bijvoorbeeld RISMAN). Wij beschikken over direct bruikbare kennis over de meest voorkomende risico’s in bouwprojecten. De rapportage van de risicoanalyse wordt aangeleverd conform het format en uitvoering zoals door u of uw opdrachtgever gewenst is. APPIA Quality Projects stelt voor u een risicomanagementplan op en kan de rol van risicomanager in uw project invullen. Wij hebben ervaring aan zowel de kant van de opdrachtnemer als de opdrachtgever.

Contractmanagement

APPIA Quality Projects organiseert SCB in uw project. Dat doen wij niet alleen voor de opdrachtgever, maar ook voor de opdrachtnemer. Door SCB toe te passen als managing contractor krijgt u meer grip op de ontwerpende en  uitvoerende partijen en beheerst u de contractrisico’s expliciet. In het kader van SCB zijn wij toetser en/of toetscoördinator:

  • Het schrijven van het contractbeheersplan
  • Het opstellen van een toetsplan
  • Het opstellen en beheren van de toetsplanning
  • Het uitvoeren en rapporteren van risicogestuurde toetsen
  • Het optreden als Lead Auditor bij systeem- en procestoetsen