Portfolio Lead Auditor


Lead Auditor van “het auditbureau” voor de gemeente Haarlem (systeem- en procestoetsen dagelijks onderhoud en beheer openbare ruimte; vanaf 2015).


Intern auditor voor het ontwerp en de realisatie van het Nationaal Militair Museum (voor Heijmans in de periode 2013 – 2015).


Lead Auditor bij de bouw van een gasopslag faciliteit voor Eneco Gasspeicher; tussen 2009 en 2011.


Intern auditor en KAM Manager bij de renovatie van de N302 Harderwijk (voor Heijmans vanaf gunning in 2008 tot en met oplevering in 2010).


Intern auditor in diverse fasen van de verbreding van de A50 en de A12  voor Heijmans; periode 2011 – 2012.

En nog vele andere …. > 400 audits en toetsen in Nederland en daarbuiten